MINH LAP CO., LTD.
Tìm kiếm
Slide Flange Connection slide cac san pham khac silde ong, khop cong nghiep slide ong thep tl Slide ong, khop thuy luc # Ống IVG hàn gió đá
Số lượt truy cập 826564
Số người đang xem 14

Đối tác

Hình ảnh Tên sản phẩm Tài liệu kỹ thuật


Model: Các sản phẩm GATES

Ống cao su dẫn khí / nước - 300PSI


Model: ADAPTA FLEX - GATES

Ống cao su dẫn khí - 500PSI


Model: 500 MP AIR DRILL - GATES

Ống cao su dẫn khí / đa công dụng - 500PSI


Model: TERMINATOR - GATES

Ống cao su dẫn khí / đa công dụng - 250PSI


Model: PREMO FLEX - GATES

Ống cao su dẫn dầu / nước


Model: LOLA - GATES

Ống cao su bơm / hút dầu - 300PSI


Model: SEAHORSE - GATES

Ống cao su bơm / hút dầu - 150PSI


Model: LONGHORN - GATES

Ống cao su bơm/ hút nước - 150PSI


Model: BARRACUDA - GATES

Ống cao su đa công dụng


Model: TRIDENT 400 - GATES

Ống cao su đa công dụng


Model: OILFIELD SERVICE 400D - GATES

Ống cao su bơm xi măng / bê tông


Model: MASTER-FLEX 9500 - GATES

Ống cao su dẫn hóa chất


Model: MUSTANG - GATES

 Trang 1/3  123 »ι