MINH LAP CO., LTD.
Tìm kiếm
slide cac san pham khac slide ong thep tl # Ống IVG hàn gió đá GAS HANDLING Slide Flange Connection silde ong, khop cong nghiep Slide ong, khop thuy luc
Số lượt truy cập 935404
Số người đang xem 07

Đối tác

Hình ảnh Tên sản phẩm Tài liệu kỹ thuật

Nối ống x ren ngoài


Model: DS-A

Nối ống - thẳng


Model: DS-E

Nối ống - cong 90


Model: DS-F

Nối ống - Tee


Model: DS-G EQUAL TEES

Nối ống x ren trong côn lồi 24 DIN - cong 90


Model: DS-VBDKO

Nối ống giảm


Model: DS-ER

Ren trong côn lồi DIN - thẳng


Model: EDKO

Ren trong x ren ngoài


Model: RI

Nối hàn côn 24 - Oring


Model: SNO

Nối giảm ống x ren trong côn 24 DIN


Model: DS-RLDKO

Nối giảm ống x ren trong côn 24 DIN


Model: DS-RSDKO

Tán ren hệ Met


Model: M LOCK NUT

Hạt bắp


Model: DS CUTTING RING

 Trang 1/2  12 »ι