MINH LAP CO., LTD.
Tìm kiếm
Slide Flange Connection slide cac san pham khac silde ong, khop cong nghiep slide ong thep tl Slide ong, khop thuy luc # Ống IVG hàn gió đá
Số lượt truy cập 826563
Số người đang xem 14

Đối tác

Hình ảnh Tên sản phẩm Tài liệu kỹ thuật

Nối ống x ren ngoài


Model: DS-A

Nối ống - thẳng


Model: DS-E

Nối ống - cong 90


Model: DS-F

Nối ống - Tee


Model: DS-G EQUAL TEES

Nối ống x ren trong côn lồi 24 DIN - cong 90


Model: DS-VBDKO

Nối ống giảm


Model: DS-ER

Ren trong côn lồi DIN - thẳng


Model: EDKO

Ren trong x ren ngoài


Model: RI

Nối hàn côn 24 - Oring


Model: SNO

Nối giảm ống x ren trong côn 24 DIN


Model: DS-RLDKO

Nối giảm ống x ren trong côn 24 DIN


Model: DS-RSDKO

Tán ren hệ Met


Model: M LOCK NUT

Hạt bắp


Model: DS CUTTING RING

 Trang 1/2  12 »ι