MINH LAP CO., LTD.
Tìm kiếm
Slide Flange Connection slide cac san pham khac silde ong, khop cong nghiep slide ong thep tl Slide ong, khop thuy luc # Ống IVG hàn gió đá
Số lượt truy cập 826571
Số người đang xem 13

Đối tác

Hình ảnh Tên sản phẩm Tài liệu kỹ thuật


Model: Các sản phẩm GATES

Khớp nối ống ren ngoài NPT


Model: G-MP , GS-MP

Khớp nối ống ren côn lồi 30°


Model: G-BSPORX, GS-BSPORX

Khớp nối ống ren côn lõm 37°


Model: G-FJX, GS-FJX

Khớp nối ống mặt bích


Model: G-FL, GS-FL / G-FLH, GS-FLH / G-FLC, GS-FLC

Khớp nối ống ren côn bằng


Model: G-FFORX, GS-FFORX

Khớp nối ống ren côn DIN 24°


Model: G-FDHORX, GS-FDHORX / G-FLHORX, GS-FLHORX

Khớp nối hai đầu nối ống


Model: G-HLE, GS-HLE

Vỏ tóp ống 2 / 4 / 6 lớp


Model: GS1F-2, GS1F-4, GS1F-6

Móng ngựa mặt bích Code 61, Code 62


Model: CODE 61 CFHS / CODE 62 FHHS

Khớp nối nhanh


Model: HYDRAULIC QUICK COUPLING

Các dạng Adapter nối ống


Model: ADAPTER

Sản phẩm cùng loại của nhà cung cấp khác : DICSA, KOMAN, PARKER, MANULI, ...


Model: