MINH LAP CO., LTD.
Tìm kiếm
Slide Flange Connection slide cac san pham khac silde ong, khop cong nghiep slide ong thep tl Slide ong, khop thuy luc # Ống IVG hàn gió đá
Số lượt truy cập 657235
Số người đang xem 31

Đối tác

Hình ảnh Tên sản phẩm Tài liệu kỹ thuật

STRAUB PIPE COUPLINGS


Model: STRAUB-CLAMP SCZ (two-piece)

STRAUB-CLAMP SCZ (two-piece)
Axially flexible repair clamp for pipes of all materials

 Trang 3/3  ι«123