MINH LAP CO., LTD.
Tìm kiếm
Slide Flange Connection slide cac san pham khac silde ong, khop cong nghiep slide ong thep tl Slide ong, khop thuy luc # Ống IVG hàn gió đá
Số lượt truy cập 826572
Số người đang xem 13

Đối tác

Hình ảnh Tên sản phẩm Tài liệu kỹ thuật

Camlock loại A


Model: TYPE A

Camlock loại B


Model: TYPE B

Camlock loại C


Model: TYPE C

Camlock loại D


Model: TYPE D

Camlock loại E


Model: TYPE E

Camlock loại F


Model: TYPE F

Camlock loại DC


Model: TYPE DC

Camlock loại DP


Model: TYPE DP

Khớp nối hơi ren ngoài


Model: AIR HOSE MALE END

Khớp nối hơi ren trong


Model: AIR HOSE FEMALE END

Khớp nối hơi cắm ống


Model: AIR HOSE HOSE END

Khớp nối hơi nắp chụp


Model: AIR HOSE BLAND END

Khớp nối hơi 3 ngã


Model: AIR HOSE 3-WAY

 Trang 1/3  123 »ι