MINH LAP CO., LTD.
Tìm kiếm
Slide Flange Connection slide cac san pham khac silde ong, khop cong nghiep slide ong thep tl Slide ong, khop thuy luc # Ống IVG hàn gió đá
Số lượt truy cập 826521
Số người đang xem 03

Đối tác

Hình ảnh Tên sản phẩm Tài liệu kỹ thuật

Flare Flange & Retain Flange


Model:

Khớp nối mặt bích - hàn


Model: BUTT WELD FLANGE

Khớp nối mặt bích - ren


Model: THREAD FLANGE