MINH LAP CO., LTD.
Tìm kiếm
Slide Flange Connection slide cac san pham khac silde ong, khop cong nghiep slide ong thep tl Slide ong, khop thuy luc # Ống IVG hàn gió đá
Số lượt truy cập 788506
Số người đang xem 10

Đối tác

Thông tin chi tiết

Nhấn vào để xem ảnh lớn

STRAUB PIPE COUPLINGS

Model:   STRAUB-FLEX

STRAUB-FLEX
Axially flexible pipe coupling for pipes of all materials

Tài liệu kỹ thuật: STRAUB PIPE COUPLINGS STRAUB PIPE COUPLINGS

Mô tả sản phẩm

STRAUB-FLEX

Axially flexible pipe coupling for pipes of all materials

STRAUB-FLEX 1

Diameter: 48.3 to 168.3 mm

STRAUB-FLEX 2

Diameter: 172.0 to 2032.0 mm

STRAUB-FLEX 3

Diameter: 219.1 to 2032.0 mm

STRAUB-FLEX 3.5

Diameter: 323.9 to 1219.2 mm

STRAUB-FLEX 4

Diameter: 323.9 to 812.8 mm

 

 

Sản phẩm cùng loại