MINH LAP CO., LTD.
Tìm kiếm
Slide Flange Connection slide cac san pham khac silde ong, khop cong nghiep slide ong thep tl Slide ong, khop thuy luc # Ống IVG hàn gió đá
Số lượt truy cập 844635
Số người đang xem 10

Đối tác

Thông tin chi tiết

Nhấn vào để xem ảnh lớn

Male Pipe (NPTF - 30° Cone Seat)

Model:   GSP-MP - Gates

Tài liệu kỹ thuật: Male Pipe (NPTF - 30° Cone Seat) Male Pipe (NPTF - 30° Cone Seat)

Sản phẩm cùng loại